WODOROWA REWOLUCJA

Transformacja energetyczna na wodór została zapoczątkowana wiele lat temu. Producenci pojazdów rozpoczęli prace nad wdrożeniem do masowej produkcji pojazdów z ogniwami wodorowymi. Efektem tego są dziś pojazdy osobowe oraz komunikacji miejskiej. Na ten moment istnieje ponad 20 różnych pojazdów od aut miejskich przez autobusy, pojazdy komunalne. Za rozwojem pojazdów nie nadążarozbudowa stacji tankowania wodoru. W 2022 roku mamy jedną stację tankowania wodoru w Polsce oraz 200 w Europie. Według Strategii Wodorowej do 2030 mamy posiadać około 10-20 stacji tankowania wodoru w Polsce i ponad 400 w Europie. Cała koncepcja opiera się o uzależnienie produkcji wodoru od potężnych koncernów energetycznych. Rok 2022 pokazał nam, że niezależność energetyczna jest bardzo potrzebna. Wybuch wojny na Ukrainie, sankcje nałożone na Federację Rosyjską, gwałtowne skoki cen paliw płynnych jak i gazowych.

Rewolucja Wodorowa Simple H2 to rozpoczęcie budowy niezależnych energetycznie instalacji wytwarzania zielonego wodoru przez samorządy miejskie na cele własne. Z czasem rozbudowy floty pojazdów zeroemisyjnych opartych o ogniwa wodorowe będzie wymagać zwiększenia wydajności instalacji wytwarzania wodoru. W Simple H2 jesteśmy na to gotowi, każda nasza instalacja została zaprojektowana tak aby móc zwiększać jej efektywność produkcyjną przy niskich nakładach w przyszłości. Takie rozwiązania pozwalaj na stabilną rozbudowę zielonych miast.

Już dziś budujemy strategię wdrażania wodoru dla małych, średnich i dużych miast. Wodór jest paliwem wymagającym rozproszonej koncepcji produkcji co zmniejsza obciążenia linii energetycznych oraz ogranicza emisję CO2 przy jegotransporcie. Z czasem nasze rozwiązania zostaną zastosowane przez firmy spedycyjne w centrach logistycznych oraz średnie i małe formy mające na uwadze ekologię i ekonomie swojej działalności.