O NAS

Simple H2 to rewolucja wytwarzania zielonego wodoru w miastach. Prace badawczo-rozwojowe trwały 6 lat. Nasz zespół w ostatnich latach składał się z inżynierów i doktorantów z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Śląskiej. Specjaliści w budowie maszyn energetycznych i przemysłowych. Producentów pojazdów zeroemisyjnych, doradców z zakresu komunikacji miejskiej oraz świata biznesu.

Owocem ciężkiej pracy są dwa światowe patenty. Pierwszy z nich został przyznany 2021 roku na unikalny elektrolizer grafenowy stosowany do uzyskania zielonego wodoru oczystości 99,999%. Drugi w 2022 roku na niezależną stację wytwarzania wodoru wraz z magazynem i stacją tankowania wodoru H35 i H70 z systemem elektrolizy kaskadowej. Takie rozwiązanie pozwala na maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł OZE gdzie napięcie jest dostarczane o różnej mocy w zależności od siły wiatru lub efektywności słońca. Drugim bardzo ważnym produktem jaki uzyskiwany jest w naszej instalacji to najczystszy tlen medyczny do ratowania ludzi.